Thông báo thay đổi cong thức ép người tuyết giáng sinh

Thông báo thây đổi công thức ép người tuyết giáng sinh .

Các AE thân mến nước xa không thể cứu được lửa gần , Tình hình thì đang rất căng thẳng nên ADM xin mạn phép thông báo về Event người tuyết giáng sinh như sau .

Event người tuyết đặc biệt :
+ 1 Hoa Tuyết .
+ 1 Cà Rốt .
+ 1 Cành Thông .
+ 1 Nón giáng sinh .
+ 3 Tiền đồng .

Event người tuyết Thường :
+ 1 Hoa Tuyết .
+ 1 Cà Rốt .
+ 1 Cành Thông .
+ 1 Nón giáng sinh .
+ 5 vạn lượng .