Thông báo ra mắt sự kiện tế bái thần linh

Quý tân thủ thân mến hiện tại bổ trang đã hoàn tất sự kiện cúng bái thần linh .
Để cúng bái thần linh cần phải có 1 nải chuối mua trên shop kỳ trân các giá 500 tiền đồng ( giá này rất hợp lý 1 nải chuối ngoài chợ đã trên 20k VND rồi )
Sau khi mua chuối xong đến tương dương nha môn đến gần bức tượng linh thiên ngồi xuống và cúng bái thần linh cầu cho sớm được siêu độ .
Phần thưởng khi tế bái thành công .
— Phần thưởng 100% nhận được .
+ 5 tỉ điêm kinh nghiệm ( không cộng dồn )
+ 5 điểm tiềm năng .
— Phần thưởng radom ngẫu nhiên .
+ 500 hành hiệp lệnh .
+ Đằng long lệnh .
+ Đằng long thạch .
+ Tinh sương lệnh .
+ Bí kiếp 150 ( 25 26 ) cấp .
+ Tiền đồng : 200 , 300 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 .