Thông báo kết thúc alphatest vào lúc 18h00 Chính thức open vào lúc 19h00

Quý nhân sỹ thân mến bổn trang sẽ kết thúc Alphatest vào lúc 18h00 và tiến hành bảo trì Sever để chuẩn bị cho lúc open đc thuận tiện hơn .
Vào lúc 18h30 quý nhân sỹ có thể vào đc game để tạo trước nhân vật .
Đúng 19h00 sẽ chính thức open máy chủ trường tồn 2 và mở chức năng nhận hỗ trợ tân thủ và nhập VIP code .