Mệnh giá thẻ nạp + điểm tích lũy nạp thẻ game

Các bạn lưu ý :
Nạp game = thẻ DT : 100k = 2kx + 20 điểm VIP .
Thẻ game gate hoặc Zing : 100k = 2k5xu + 25 điểm VIP .
Chuyển khoản ngân hàng hoặc momo : 100k = 3kx + 30 điểm VIP .

Để nạp thẻ hoặc CK + nạp thẻ vui lòng IB page game .

Móc quà điểm tích lũy .

— 10 điểm tích lũy :

+ 200 hành hiệp lệnh .

+ 1 bảo rương xích lân max off .

— 20 điểm tích lũy :

+ 200 hành hiệp lệnh .

+ 1 minh phượng lệnh .

— 40 điểm tích lũy :

+ 400 hành hiệp lệnh .

+ 1 minh phượng lệnh .

— 100 điểm tích lũy :

+ 1000 hành hiệp lệnh .

+ 2 minh phượng lệnh .

+ 1 minh phượng thạch .

+ 1 càn khôn song tuyệt bội .

— 200 điểm tích lũy :

+ 2000 hành hiệp lệnh .

+ 3 minh phượng lệnh .

+ 2 minh phượng thạch .

+ 200 người tuyêt đặc biệt .

— 400 điểm tích lũy :

+ 5000 hành hiệp lệnh .

+ 1 bảo rương minh phượng max off .

+ 3 minh phượng thạch .

+ 300 người tuyêt đặc biệt .

— 600 điểm tích lũy :

+ 7000 hành hiệp lệnh .

+ 1 đằng long lệnh .

+ 3 minh phượng thạch .

+ 600 người tuyêt đặc biệt .

— 800 điểm tích lũy :

+ 10.000 hành hiệp lệnh .

+ 2 đằng long lệnh .

+ 5 minh phượng thạch .

+ 1000 người tuyêt đặc biệt .