Mệnh giá thẻ nạp + điểm tích lũy nạp thẻ game

Các bạn lưu ý :
Nạp game = thẻ DT : 100k = 2kx + 20 điểm VIP .
Thẻ game gate hoặc Zing : 100k = 2k5xu + 25 điểm VIP .
Chuyển khoản ngân hàng hoặc momo : 100k = 3kx + 30 điểm VIP

Để nạp thẻ hoặc CK vui lòng IB page game