Hướng dẫn lỗi khắc phục không vào được game

Quý nhân sỹ thân mến hiện tại có rất nhiều ADM bẩn cài botnet vào pacth game .
Khi tải game của những sever đó về chơi máy tính các bạn đã bị dính botnet dẫn đến việc kết nối game của chúng tôi bị kết nối đường truyền thất bại .
Nhưng bạn đã chơi game của sever khác ở máy nhà hầu hết đều bị tình trạng trên .
Cách khắc phục như sau :
— Reset máy tính và đăng nhập vào lại .
— Reset modem mạng và vào lại .
— Cài lại win cho máy tính .
Nhân sỹ lưu ý cách khắc phục reset mày tính và modem ko được thì chỉ còn cách cài lại win cho máy thôi vì máy tính các bạn đã dính phải 1 lượng lơn botnet giúp các ADM bẩn đi phá hoại các SEver khác .