💯Hoạt động bang hội — lồng đèn bang hội

Quý tân thủ thân mến vào lúc 20h30 hàng ngày tại biện kinh 197/202 Lòng đèn bang hội và boss trấn thủ lồng đèn sẽ xuất hiện .
Các anh hùng thiên hạ bang hội hãy chung tay tiêu diệt boss và mở lấy lồng đèn bang hội để thu về chiến lợi phẩm cực hót .
Sau khi tiêu diệt boss sẽ nhận đc các vật phẩm như sau :
— Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 24 25 26 ) cấp .
— Bắc đẩu truyền sinh thuật ( radom ) .
— Ngũ sắc ngọc lộ trung ( mở ra nhận được 1000 vạn lượng ) .
— Túi hành hiệp lệnh : 50 túi .
— Túi xu 500 : 5 túi .
— Đằng long lệnh ( radom ) .
— Thủy tinh + Tinh hồng bảo thạch : 5 viên .
— Bảo rương đằng long các loại ( radom ) .
Phần thưởng khi mở thành công lồng đèn ( Lưu ý chỉ Bang chủ các bang hội mới có đủ công lực để mở lồng đèn ) .
— 2000 tiền đồng .
— 2000 hành hiệp lệnh .
— 10 siêu cấp thần thạch .