🎁Sự kiện công phá biệt thự Admin + Phú quý cẩm hạp

Tân Thủ thân mến Bổn trang xin phép ra mắt 2 hoạt động EXP cực cao trong ngày gồm .
1/ Công Phá biệt thự Admin .
Biệt thự Admin được xây kiên cố tại biện kinh 197/202 .
Trước cửa biệt thử có rất nhiều gái đẹp đang nhảy múa ca hát .
Người chơi sử dụng lôi hỏa pháo để ném vào biệt thự Admin .
Mỗi ngày người chơi sẽ được ném 5 lần .
Mỗi lần nén xong sẽ nhận được : 5 tỉ điểm exp không cộng dồn và ngẫu nhiên nhận các vật phẩm radom như sau .
— Hành hiệp lệnh : 100 cái .
— Thủy tinh : 10 viên .
— Tinh hồng bảo thạch : 10 viên .
— Tín vật môn phái : 1 cái .
— Đằng long lệnh : 1 cái .
— Tinh sương lệnh : 1 cái .
— Trùng luyện ngọc : 20 cái .
— Siêu cấp thần thạch : 5 cái .
— Bí kiếp 150 ( 24 25 26 cấp ) : 1 cái .
— Bảo rương đằng long : 1 cái .
— Siêu cấp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) : 1 cái .
— Bí kiếp 180 môn phái : 1 cái .
2/ Phú quý cẩm hạp .
Số lần chọn số : 20 lần / ngày .
Phú quý cẩm hạp mua trên kỳ trân các : 50 tiền đồng / 1 cái .
Phần thưởng chọn số xong  : 500 triệu exp không cộng dồn .
Phần thưởng khi trùng số .
Trúng số đặc biệt .
— 10 tỉ EXP cộng dồn .
— 1000 hành hiệp lệnh .
—Thủy tinh + tinh hồng bảo thạch mỗi loại : 5 viên .
— 1000 Tiền đồng.
Trúng số thường .
— 3 tỉ điểm EXP cộng dồn .
— 200 Hành hiệp lệnh .
Số sẽ sổ vào lúc 22h10 hàng ngày .