🎁Event Tống Kim 21h tối mỗi ngày – 10 Top trao tự động

Trải nghiệm chiến trường Tống Kim rực lửa với hệ thống bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao
😎Điều kiện tham gia: Cấp 120 trở lên
😎Thời gian báo danh: 20h55
😎Thời gian chờ: 5 phút.
😎Thời gian khai chiến: 21h
😎Thời gian diễn ra: 60 phút.
😎Số nhân vật tối đa: 250 mỗi bên
👉 Lưu ý:
+ Hình thức Tống Kim thể loại : Cừu Sát
+ Top Tống Kim sẻ được tính như sau :
————————
——–Trận 21h——–
——-Phát Top 10———
Top 1 : 2000 tiền đồng , 2000 Hành hiệp lệnh.
Top 2 : 1500 tiền đồng , 1500 Hành hiệp lệnh .
Top 3 : 1000 tiền đồng , 1000 Hành hiệp lệnh .
TOP4 đến 6 : 800 tiền đồng , 800 Hành hiệp lệnh .
TOP7 đến 10 : 800 tiền đồng , 800 Hành hiệp lệnh .

👉 Lưu ý:

Sau khi xong top hệ thông tự trao khi hết trận, thoát trận hoặc treo acc thì không đc tính TOP
_________________________________________________________________________________________________

👉 Phần thưởng đạt móc điểm tích lũy các trận trong ngày

🔰 Trên 3000 điểm tích lũy : 800 triệu EXP , 5 tiền đồng , 10 Hành hiệp lệnh , 100 túi nguyên liệu event .

🔰 Trên 6000 điểm tích lũy : 1 tỷ 500 triệu EXP , 10 tiền đồng , 20 Hành hiệp lệnh , 200 túi nguyên liệu event .

🔰 Trên 10.000 điểm tích lũy : 3 tỷ EXP , 15 tiền đồng , 30 Hành hiệp lệnh , 300 túi nguyên liệu event .

🔰 Trên 30.000 điểm tích lũy : 5 tỷ EXP , 20 tiền đồng , 40 Hành hiệp lệnh , 400 túi nguyên liệu event .

🔰 Trên 50.000 điểm tích lũy : 8 tỷ EXP , 30 tiền đồng , 50 Hành hiệp lệnh , 500 túi nguyên liệu event .