🎁Event Ngũ Sắc Băng Tinh

Kính thưa quý nhân sỹ. BQT tổ chức Võ Lâm Trường Tồn với mục đích hổ trợ them lượng exp, các vật phẩm cần thiết để trong time tới AE có thêm hổ trợ train và tham gia các hoạt động của game.

🌟 Túi nguyên liệu: Đánh quái tại các Map 9x 15x. Và tham gia hoạt động Game sẽ được

🌟 NPC Ghép Ngũ Sắc Băng Tinh tại : Tương Dương ( NPC Event ) ( 196.201 )

🌟 Công thức ghép vật phẩm gồm
– 1 Kim Băng Tinh
– 1 Mộc Băng Tinh
– 1 Thủy Băng Tinh
– 1 Hỏa Băng Tinh
– 1 Thổ Băng Tinh
+ Băng Tinh Thường Bao Gồm Những Vật Liệu Trên + 10v
+ Băng Tinh Đặc Biệt Bao Gồm Những Vật Liệu Trên + 5xu

🎁 Exp Ăn Event:

🌟 Ngũ sắc bang tinh thường : 40tr Exp/ Cái. Ăn tối đa 5.000 Bánh

🌟 Đại ngũ sắc băng tinh : 80tr Exp/ Cái. Ăn tối đa 5.000 Bánh

🎁 Phần thưởng khi sử dụng đại ngũ sắc băng tinh :

🌟 Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 24 25 26 ) cấp .

🌟 Siêu cấp thần thạch .

🌟 Đằng long lệnh .

🌟 Càn khôn song tuyệt bội .

🌟 Bắc đẩu chuyển sinh thuật .

🌟 Tín vật môn phái .

🌟 Chìa khóa hoàng kim .

🌟 Trùng luyện ngọc .

🌟 Hành hiệp lệnh .

🌟 Máu Pk .

🎁 Phần thưởng đạt mốc đại ngũ sắc băng tinh :

🌟 Max 1k Ngũ Sắc Băng Tinh Đặc Biệt:: 5ty Exp + 1k HHL + 1 DLL + 10 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 2k Ngũ Sắc Băng Tinh Đặc Biệt:: 10ty Exp + 2k HHL + 1 DLL + 10 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 3k Ngũ Sắc Băng Tinh Đặc Biệt:: 15ty Exp + 3k HHL + 1 DLL + 10 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 5k Ngũ Sắc Băng Tinh Đặc Biệt:: 20ty Exp + 5k HHLL + 1 TSL + 10 siêu cấp thần thạch .

🎁 Phần thưởng Mốc ngũ sắc băng tinh Thường:

🌟 Max 1k Event : 2 Tỷ Exp + 1k Hành Hiệp Lệnh + 2 MPL + 5 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 2k Event : 4 Tỷ Exp + 2k Hành Hiệp Lệnh + 3 MPL + 5 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 3k Event : 6 Tỷ Exp + 3k Hành Hiệp Lệnh + 5 MPL + 5 siêu cấp thần thạch .

🌟 Max 5k Event : 8 Tỷ Exp + 5k Hành Hiệp Lệnh + 1 DLL + 10 Siêu cấp thần thạch .