⭕Thông tin thời gian + phần thưởng hoạt động

Tân thủ thân mến nhằm tạo điều kiện cũng như giải đáp thắc mắc cho quý nhân sỹ , bổn trang xin thông tin chi tiết các hoạt động thời gian và phẩn thưởng của game như sau .
1/ Sự kiện bang hội — Lồng đèn bang hội .
— Thời gian diễn ra sự kiện : 20 giờ 30 hàng đêm lòng đèn bang hội và boss bảo vệ lòng đèn sẽ xuất hiện .
— Vị trí tọa độ xuất hiện : Tại biện kinh 197/202 .
— Phần thưởng giết boss :
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 cấp ) .
+ Thủy tinh các loại : 5 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 5 viên .
+ Túi tiền đồng 500 : 5 túi .
+ Túi hành hiệp lệnh : 50 túi .
+ Bắc đẩu trường sinh thuật ( radom ) .
+ Càn khôn song tuyệt bội ( radom ) .
+ Đằng long lệnh ( radom ) .
+ Bảo rương đằng long ( radom ) .
— Phần thưởng khi mở thành công lòng đèn bang hội .
+ 2000 tiền đồng .
+ 2000 hành hiệp lệnh .
+ 2000 vạn lượng .
+ 10 siêu cấp thần thạch .
2/ Sự kiện siêu boss Chiến long động và mở rương boss .
— Thời gian diễn ra sự kiện : 18 giờ 30 hàng ngày .
— Vị trí tọa độ boss xuất hiện : Chiến long động 188/193 .
— Phần thưởng khi tiêu diệt boss :
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 cấp ) .
+ Thủy tinh các loại : 5 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 5 viên .
+ Túi tiền đồng 500 : 4 túi .
+ Túi hành hiệp lệnh : 40 túi .
+ Ngũ sắc ngọc lộ trung : 1 túi .
— Phần thưởng radom có tỉ lệ rơi khi giết boss :
+ Càn khôn song tuyệt bội .
+ Bắc đẩu chuyển sinh thuật .
+ Tín vật môn phái .
+ Bảo rương đằng long .
+ Đằng long lệnh , Minh phượng  lệnh .
— Phần thưởng khi giết boss mở rương ngẫu nhiên nhận được .
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 ) .
+ Bảo rương đằng long .
+ Minh phượng lệnh , đằng long lệnh .
+ Hành hiệp lệnh .
+ Tiền đồng .
+ Thủy tinh .
+ Tinh hồng bảo thạch .
3/ Tống kim .
— Thời gian báo danh : 11 giờ , 13 giờ , 15 giờ , 17 giờ , 19 giờ , 21 giờ , 23 giờ hàng ngày .
— Phần thưởng Top 10 trận 21 giờ hàng ngày gồm .
+ TOP1 : 2000 tiền đồng , 2000 Hành hiệp lệnh .
+ TOP2 : 1500 tiền đồng , 1500 Hành hiệp lệnh .
+ TOP3 : 1000 tiền đồng , 1000 Hành hiệp lệnh .
+ TOP4 đến 6 : 800 tiền đồng , 800 Hành hiệp lệnh .
+ TOP7 đến 10 : 700 tiền đồng , 700 Hành hiệp lệnh .
— Phần thưởng đạt móc điểm tích lũy các trận trong ngày .
+ Trên 3000 điểm tích lũy : 800 triệu EXP , 5 tiền đồng , 10 Hành hiệp lệnh , 100 túi nguyên liệu event .
+ Trên 6000 điểm tích lũy : 1 tỷ 500 triệu EXP , 10 tiền đồng , 20 Hành hiệp lệnh , 200 túi nguyên liệu event .
+ Trên 10.000 điểm tích lũy : 3 tỷ EXP , 15 tiền đồng , 30 Hành hiệp lệnh , 300 túi nguyên liệu event .
+ Trên 30.000 điểm tích lũy : 5 tỷ EXP , 20 tiền đồng , 40 Hành hiệp lệnh , 400 túi nguyên liệu event .
+ Trên 50.000 điểm tích lũy : 8 tỷ EXP , 30 tiền đồng , 50 Hành hiệp lệnh , 500 túi nguyên liệu event .
4/ Boss HKMP .
— Thời gian xuất hiện : 2h05 , 4h05 , 6h05 , 10h05 , 14h05 , 17h05 , 20h05 , 22h05 hàng ngày .
— Phần thưởng khi tiêu diệt boss :
+ Thủy tinh các loại : 1 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 1 viên .
+ Hành hiệp lệnh : 10 viên .
+ Tiền đồng : 5 tiền .
— Phần thưởng radom có xác xuất rơi khi bos chết :
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 ) .
+ Bảo rương đằng long .
+ Đằng long lệnh , minh phượng lệnh .
5/ Phong lăng độ .
— Thời gian báo danh : 8 giờ , 12 giờ , 16 giờ , 20 giờ , 23 giờ .
— Phần thưởng khi tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh :
+ 5 tỷ điểm EXP .
+ 50 tiền đồng .
+ 20 Hành hiệp lệnh .
+ 200 túi nguyên liệu Event .
+ Thủy tinh các loại :  2 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch :  2 viên .
— Phần thưởng duy nhất 1 lần trong ngày hoàn thành phong lăng độ .
+ 10 Hành hiệp lệnh .
+ 200 túi nguyên liệu Evvent .
6/ Ném boom công phá biệt thử admin  .
— Số lần ném bom trong ngày : 5 lần / ngày .
— Phần thưởng sau khi ném bom  .
+ 500 triệu điểm EXP .
Và ngẫu nhiên các loại vật phẩm trang bị giá trị .
7/ Kiếm Gia .
— Thời gian báo danh : Phút thứ 25 các giờ trong ngày .
— Phần thưởng khi qua từng ải :
+ 100 triệu EXP .
+ 1 tiền đồng .
+ 1 tinh tinh khoáng thạch .
+ 10 túi nguyên liệu Event .
— Phần thưởng khi giết bos ải cuối :
+ 3 tỷ điểm EXP .
+ 80 tiền đồng .
+ 80 Hành hiệp lệnh .
+ 500 túi nguyên liệu Event .
8/ Vượt ải .
— Thời gian báo danh : Trước phút thứ 10 các giờ trong ngày .
— Phần thưởng khi qua từng ải :
+ 100 triệu EXP .
+ 1 tiền đồng .
+ 1 Hành hiệp lệnh .
+ 10 túi nguyên liệu Event .
— Phần thưởng khi qua ải 28 :
+ 3 tỷ điểm EXP .
+ 30 tiền đồng .
+ 30 Hành hiệp lệnh .
+ 300 túi nguyên liệu Event .
— Phần thưởng khi tiêu diệt boss trong động có xác xuất radom rơi :
+ Bí tịch danh hiệu đệ nhất .
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 22 23 ) .
+ Thủy tinh các loại .
+ Tinh hồng bảo thạch .
+ Tiền đồng .
+ Hành hiệp lệnh .
+ Càn khôn song tuyệt bội .
+ Bảo rương đằng long
9/ Viêm đế .
— Thời gian báo danh : Phút thứ 25 bắt đầu từ 8 giờ sáng hàng ngày .
— Phần thưởng khi qua các ải sẽ nhận được EXP ngẫu nhiên theo ải .
— Phần thưởng giành cho team Win viêm đế cuối cùng .
+ 3 tỷ điểm kinh nghiệm .
+ 80 Hành hiệp lệnh .
+ 80 tiền đồng .
+ 500 túi nguyên liệu event .
10/ Vận tiêu .
— Số lần nhận nhiệm vụ : 5 lần / ngày .
— Phần thưởng khi hoàn thành vận tiêu .
+ 2 tỷ điểm EXP .
+ 50 túi nguyên liệu Event .
+ 10 Hành hiệp lệnh .
+ 15 vạn lượng .
11/ Tín sứ .
— Số lần nhận nhiệm vụ : 2 lần / ngày .
— Phần thưởng khi hoàn thành tín sứ lần 1 :
+ 2 tỷ điểm EXP .
+ 2 Hành hiệp lệnh .
+ 2 tiền đồng .
+ 50 túi nguyên liệu Event .
+ 5 vạn lượng .
— Phần thưởng khi hoàn thành tín sứ lần 2 :
+ 3 tỷ điểm EXP .
+ 5 Hành hiệp lệnh .
+ 3 tiền đồng .
+ 100 túi nguyên liệu Event .
+ 10 vạn lượng .
12/ Boss sát thủ 90 .
— Số lần nhận nhiệm vụ : 8 lần / ngày .
— Phần thưởng khi hoàn thành .
+ 500 triệu EXP .
+ 3 Hành hiệp lệnh .
+ 1 tiền đồng .
+ 1 trùng luyện ngọc .
+ 10 vạn lượng .