⚽️Bảng giá nạp thẻ + Quà nạp lần đầu + Mốc điểm nạp thẻ Siêu Khủng

Thông báo mệnh giá nạp thẻ + phần thưởng tích điểm thẻ nạp + Quà tri ân nạp thẻ lần đầu như sau .
1/Thẻ cào : Chỉ nhận thẻ Viettel và Thẻ Zing ( nạp trực tiếp trên trang chủ ) :
10k = 300xu + 300 điểm víp nạp thẻ .
20k = 600xu + 600 điểm víp nạp thẻ .
50k = 1.500xu + 1.500 điểm víp nạp thẻ .
100k = 3.000xu + 3.000 điểm víp nạp thẻ .
200k = 6.500xu + 6.500 điểm víp nạp thẻ .
500k = 17.000xu + 17.000 điểm víp nạp thẻ .
1.000k = 40.000xu + 40.000 điểm víp nạp thẻ .
( Sau khi nạp thẻ thành công vui lòng out game và đang nhập lại game sau đó đến tiền trang lâm an để rút xu , và điểm tích lũy nạp thẻ nhận thưởng tại lễ quan )
2/Chuyển khoản ngân hàng or momo .
50k = 1.500xu + 1500 điểm víp nạp thẻ .
100k = 3.500xu + 3.500 điểm víp nạp thẻ .
200k = 8.000xu + 8.000 điểm víp nạp thẻ .
500k = 20.000xu + 20.000 điểm víp nạp thẻ .
1.000k = 50.000xu + 50.000 điểm víp nạp thẻ .
( Liên hệ page để lấy thông tin chuyển khoản )
Quà tri ân nạp thẻ lần đầu Siêu Khủng : Áp dụng cho thẻ có mệnh giá trên 50.000đ
+ Hành hiệp lệnh : 200 cái .
+ Bảo rương Minh Ph­ượng max off .
+ Full combo trang sức cấp 7 .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP1 .
Quà tích lũy điểm nạp :
— Tích lũy đủ 3000 điểm nạp .
+ Hành hiệp lệnh : 500 cái .
+ Lan thủy tinh : 5 viên .
+ Lục thủy tinh : 5 viên .
+ Tử thủy tinh : 5 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 5 viên .
+ Siêu cấp thần thạch : 5 viên .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP2 .
— Tích lũy đủ 10.000 điểm nạp .
+ Hành hiệp lệnh : 1000 cái .
+ Lan thủy tinh : 10 viên .
+ Lục thủy tinh : 10 viên .
+ Tử thủy tinh : 10 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 10 viên .
+ Siêu cấp thần thạch  : 10 viên .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP3 .
— Tích lũy đủ 20.000 điểm nạp .
+ Hành hiệp lệnh : 2000 cái .
+ Lan thủy tinh : 20 viên .
+ Lục thủy tinh : 20 viên .
+ Tử thủy tinh : 20 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 20 viên .
+ Đằng long lệnh : 1 cái .
+ Càn khôn song tuyệt bội : 1 cái .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP4 .
— Tích lũy đủ 50.000 điểm nạp .
+ Hành hiệp lệnh : 4000 cái .
+ Lan thủy tinh : 40 viên .
+ Lục thủy tinh : 40 viên .
+ Tử thủy tinh : 40 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 40 viên .
+ Đằng long lệnh : 2 cái .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP5 .
— Tích lũy đủ 100.000 điểm nạp .
+ Hành hiệp lệnh : 5000 cái .
+ Lan thủy tinh : 50 viên .
+ Lục thủy tinh : 50 viên .
+ Tử thủy tinh : 50 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 50 viên .
+ Đằng long lệnh : 3 cái .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP6 .
— Tích lũy đủ 300.000 điểm nạp .
+ Túi Hành hiệp lệnh x50 : 250 túi .
+ Lan thủy tinh : 70 viên .
+ Lục thủy tinh : 70 viên .
+ Tử thủy tinh : 70 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 70 viên .
+ Đằng long lệnh : 5 cái .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP7 .
— Tích lũy đủ 500.000 điểm nạp .
+ Túi Hành hiệp lệnh x50 : 500 túi .
+ Lan thủy tinh : 100 viên .
+ Lục thủy tinh : 100 viên .
+ Tử thủy tinh : 100 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 100 viên .
+ Tinh sương lệnh : 1 cái .
+ Siêu cấp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) : 1 cuốn .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP8 .
— Tích lũy đủ 1.000.000 điểm nạp .
+ Túi Hành hiệp lệnh x50 : 700 túi .
+ Lan thủy tinh : 150 viên .
+ Lục thủy tinh : 150 viên .
+ Tử thủy tinh : 150 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 150 viên .
+ Siêp cấp thần thạch : 100 Viên .
+ Tinh sương lệnh : 2 cái .
+ Siêu cấp kỹ năng 150 ( 27 cấp ) : 1 cuốn .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP9 .
— Tích lũy đủ 3.000.000 điểm nạp .
+ Túi Hành hiệp lệnh x50 : 2.000 túi .
+ Lan thủy tinh : 300 viên .
+ Lục thủy tinh : 300 viên .
+ Tử thủy tinh : 300 viên .
+ Tinh hồng bảo thạch : 300 viên .
+ Tinh sương lệnh : 5 cái .
+ Siêu cấp thần thạch : 200 viên .
+ Siêu cấp kỹ năng 150 ( 28 cấp ) : 1 cuốn .
+ Danh hiệp + kỹ năng hỗ trợ VIP10 .